Behandling

Behandling

Den aktiva substansen i Nocdurna®, desmopressin, är en syntetisk analog till det naturliga hypofyshormonet argininvasopressin som minskar den nattliga produktionen av urin genom sin antidiuretiska effekt. Det leder till att minskad mängd vatten utsändras med urinen och gör att det bildas små mängder koncentrerad urin. 10.

Nocdurna kan användas i kombination med läkemedel för BPH (förstorad prostata9 och OAB (överaktiv blåsa).

Beredningsform: 25 mikrogram frystorkad tablett, 50 mikrogram frystorkad tablett. Indikation: Nocdurna är indicerat för symtomatisk behandling av nocturi vid idiopatisk nattlig polyuri hos vuxna.

ATC-kod: H01BA02. Rx, F. SPC uppdaterad: 2016-06-16. Vätskeintaget ska begränsas till minsta möjliga under perioden 1 timme före kvällsdos till minst 8 timmar efter administrering.

En ökad risk för hyponatremi föreligger hos äldre med natriumnivåer i den lägre delen av det normala intervallet. Hos patienter över 65 år bör natri­umnivån i plasma kontrolleras innan behandling inleds, den första veckan (4-8 dagar efter påbörjad behandling) och återigen efter en månad.

Dosering:

• Kvinnor: 25 mikrogram dagligen sublingualt utan vatten en timme före sänggåendet.

• Män: 50 mikrogram dagligen sublingualt utan vatten en timme före sänggåendet.

För ytterligare information och pris, se fass.se

25 mikrogram

50 mikrogram

Referenser

10.  NOCDURNA Summary of Product Characteristics.
11.  van Kerrebroeck P, Hashim H, Holm-Larsen T, Robinson D, Stanley N. Thinking be­yond the bladder: antidiuretic treatment of nocturia. Int J Clin Pract 2010; 64: 807-16.

Beställ informationsmaterial

Här kan du beställa informationsmaterial via post eller ladda ner det direkt som PDF.

Läs mer och beställ här

8 goda råd

Sömn bäddar för bättre hälsa. Nattliga toalettbesök kan förstöra sömnen och påverka livskvaliteten. Det är viktigt att ta tag i problemet för att patienten ska få ett drägligare liv.

Läs våra goda råd

Informationsfilm