Information om Nocdurna

Nokturi drabbar vuxna i alla åldersgrupper och båda könen men prevalensen ökar med åldern.

Tidigare har män och kvinnor fått samma dos. Nu finns det första läkemedlet mot nokturi med könsanpassad dosering.

Nocdurna® är indicerat för symtomatisk behandling av nokturi förenad med idiopatisk nattlig polyuri hos vuxna.

Till skillnad mot andra godkända läkemedelsbehandlingar vid nokturi saknar Nocdurna en övre åldersgräns. Försiktighet bör dock iakttas och doser över 25 och 50 mikrogram bör inte användas.

NOCDURNA® (desmopressin)
Beredningsform: 25 mikrogram frystorkad tablett, 50 mikrogram frystorkad tablett.
Indikation: Nocdurna är indicerat för symtomatisk behandling av nocturi vid idiopatisk nattlig polyuri hos vuxna. ATC-kod: H01BA02. Rx, F.
SPC uppdaterad: 2016-06-16.

Vätskeintaget ska begränsas till minsta möjliga under perioden 1 timme före kvällsdos till minst 8 timmar efter administrering. En ökad risk för hyponatremi föreligger hos äldre med natriumnivåer i den lägre delen av det normala intervallet. Hos patienter över 65 år bör natriumnivån i plasma kontrolleras innan behandling inleds, den första veckan (4-8 dagar efter påbörjad behandling) och återigen efter en månad.
Dosering: • Kvinnor: 25 mikrogram dagligen sublingualt utan vatten en timme före sänggåendet.
Dosering • Män: 50 mikrogram dagligen sublingualt utan vatten en timme före sänggåendet.
För ytterligare information och senaste prisuppgift, se www.fass.se

 

Beställ informationsmaterial

Här kan du beställa informationsmaterial via post eller ladda ner det direkt som PDF.

Läs mer och beställ här

8 goda råd

Sömn bäddar för bättre hälsa. Nattliga toalettbesök kan förstöra sömnen och påverka livskvaliteten. Det är viktigt att ta tag i problemet för att patienten ska få ett drägligare liv.

Läs våra goda råd

Informationsfilm